Magyar-szinonima szótár »

elbizakodott magyarul

MagyarSzinonima
elbizakodott melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

dölyfösadjective

felfuvalkodottadjective

fennhéjázóadjective

fölényeskedőadjective

gőgösadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

nagyképűadjective

pöffeszkedőadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

tetszelgőadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective

elbizakodottság főnév

dölyfnoun

dölyfösségnoun

felfuvalkodottságnoun

fennhéjázásnoun

gőgnoun

gőgösségnoun

kevélységnoun

pöffeszkedésnoun

pökhendiségnoun

rátartiságnoun

önhittségnoun

önteltségnoun