Magyar-szinonima szótár »

diskurálás magyarul

MagyarSzinonima
diskurálás főnév

beszédnoun

beszélgetésnoun

blablanoun

dialógusnoun

dumanoun

eszmecserenoun

fecsegésnoun

halandzsanoun

hantanoun

interjúnoun

megbeszélésnoun

párbeszédnoun

szövegnoun

szövegelésnoun

sódernoun

tanácskozásnoun

tereferenoun

tárgyalásnoun

társalgásnoun

vitanoun