Magyar-szinonima szótár »

célszerű szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
célszerű melléknév

ajánlatosadjective

célravezetőadjective

egészségesadjective

előnyösadjective

gyakorlatiasadjective

hasznosadjective

helyesadjective

helytállóadjective

helyénvalóadjective

illőadjective

adjective

jótékonyadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

kellemesadjective

kifogástalanadjective

kívánatosadjective

logikusadjective

megfelelőadjective

méltányosadjective

nélkülözhetetlenadjective

okosadjective

praktikusadjective

racionálisadjective

sikerült

szerencsésadjective

szükségesadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

ötletesadjective

üdvösadjective

ügyesadjective

célszerűtlen melléknév

alkalmatlanadjective

elfogadhatatlanadjective

erélytelenadjective

félszegadjective

gyámoltalanadjective

12