Magyar-szinonima szótár »

blabla magyarul

MagyarSzinonima
blabla főnév

beszédnoun

beszélgetésnoun

dialógusnoun

diskurálásnoun

dumanoun

eszmecserenoun

fecsegésnoun

halandzsanoun

hantanoun

interjúnoun

megbeszélésnoun

párbeszédnoun

szövegnoun

szövegelésnoun

sódernoun

tanácskozásnoun

tereferenoun

tárgyalásnoun

társalgásnoun

vitanoun