Magyar-szinonima szótár »

büszke magyarul

MagyarSzinonima
büszke melléknév

beképzeltadjective

daliásadjective

délcegadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

felfuvalkodottadjective

fennhéjázóadjective

fölényeskedőadjective

gőgösadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

méltóságosadjective

nagyképűadjective

pöffeszkedőadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

tetszelgőadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltadjective

önérzetesadjective

büszkeség főnév

gőgnoun

méltóságnoun

önbecsülésnoun

önérzetnoun