Magyar-szinonima szótár »

üdvös szinonimái magyarul

MagyarSzinonima
üdvös melléknév

ajánlatosadjective

célravezetőadjective

célszerűadjective

egészségesadjective

előnyösadjective

hasznosadjective

helyesadjective

helytállóadjective

helyénvalóadjective

illőadjective

adjective

jótékonyadjective

józanadjective

kedvezőadjective

kellverb

kellemesadjective

kifogástalanadjective

kívánatosadjective

logikusadjective

megfelelőadjective

méltányosadjective

nélkülözhetetlenadjective

okosadjective

praktikusadjective

racionálisadjective

szükségesadjective

szükségszerűadjective

tanácsosadjective

értelmesadjective

ésszerűadjective

üdvösség főnév

üdvözülésnoun