Magyar-szinonima szótár »

öntelt magyarul

MagyarSzinonima
öntelt melléknév

beképzeltadjective

büszkeadjective

dölyfösadjective

elbizakodottadjective

felfuvalkodottadjective

felvágósadjective

fennhéjázóadjective

fontoskodóadjective

fölényeskedőadjective

gőgösadjective

hetykeadjective

hiúadjective

kevélyadjective

nagyképűadjective

pöffeszkedőadjective

pökhendiadjective

rátartiadjective

tetszelgőadjective

önelégültadjective

önhittadjective

önteltség főnév

dölyfnoun

dölyfösségnoun

elbizakodottságnoun

felfuvalkodottságnoun

fennhéjázásnoun

gőgnoun

gőgösségnoun

kevélységnoun

pöffeszkedésnoun

pökhendiségnoun

rátartiságnoun

önhittségnoun