Magyar-Német szótár »

kitár jelentése németül

MagyarNémet
kitár

ausbreiten [breitete aus; hat ausgebreitet]◼◼◼ » Verb
[ˈaʊ̯sˌbʁaɪ̯tn̩]

offenbaren [offenbarte; hat offenbart]◼◼◻ » Verb
[ɔfn̩ˈbaːʁən]

enthüllt◼◻◻ »[ɛntˈhʏlt]

aufschließen [schloss auf; hat aufgeschlossen] » Verb
[ˈaʊ̯fˌʃliːsn̩]

aufsperren [sperrte auf; hat aufgesperrt] » Verb
[ˈaʊ̯fˌʃpɛʁən]

kitáraz ige

ausspeichern [speicherte aus; hat ausgespeichert] » Verb
[ˈaʊ̯sˌʃpaɪ̯çɐn]

kitárgyal ige

durchholen [holte durch; hat durchgeholt] » Verb
[dˈʊɐçhˌoːlən]

kitárol ige

ausspeichern [speicherte aus; hat ausgespeichert] » Verb
[ˈaʊ̯sˌʃpaɪ̯çɐn]

kitárolni

auslagern [lagerte aus; hat ausgelagert]

kitárt melléknév

ausgebreitet◼◼◼ » Adjektiv
[ˈaʊ̯sɡəˌbʁaɪ̯tət]

ausgestreckt◼◼◼ » Adjektiv
[ˈaʊ̯sɡəˌʃtʁɛkt]

kitárt karok mélységű

klaftertief »[klˈaftɛɾtˌiːf]

kitárt karok szélességű

klafterlang »[klˈaftɜlˌaŋ]

kitárul ige

auftun, sich [tat auf; hat aufgetan] Verb

ausbreiten, sich [breitete sich aus; hat sich ausgebreitet] Verb
[ ˈaʊsbrˌaɪtən]

öffnen, sich [öffnete; hat geöffnet] Verb
[ ˈœfnən]

kitárul (lendülettel) ige

aufschwingen [schwang auf; hat aufgeschwungen] » Verb
[ˈaʊfʃvˌɪŋən]

kitárulkozik ige

eröffnen, sich [eröffnete; hat eröffnet] Verb
[ ɛɾˈœfnən]

eröffnen [eröffnete; hat eröffnet] » Verb
[ɛɐ̯ˈʔœfnən]

eröffnet, sich Verb

kitáráz ige

auswägen [wog aus/wägte aus; hat ausgewogen] » Verb
[ˈaʊ̯sˌvɛːɡn̩]

kitáráz (mérleget) ige

austarieren [tarierte aus; hat austariert] » Verb
[ˈaʊ̯staˌʁiːʁən]

(alaposan) kitárgyal kifejezés

durchhecheln [hechelte durch; hat durchgehechelt] » Verb
[dˈʊɐçhˌɛçəln]

hirtelen kitárul kifejezés

auffliegen [flog auf; ist aufgeflogen] » Verb
[ˈaʊ̯fˌfliːɡn̩]

További keresési lehetőségek:

MagyarNémet