Magyar-Német szótár »

beállít jelentése németül

MagyarNémet
(be)állít ige

abstellen [stellte ab, hat abgestellt] » Verb
[ˈapˌʃtɛlən]

einstellen [stellte ein; hat eingestellt] » Verb
[ˈaɪ̯nˌʃtɛlən]

beállít

stellen [stellte; hat gestellt]◼◼◼ » Verb
[ˈʃtɛlən]

justieren [justierte; hat justiert]◼◻◻ » Verb
[jʊsˈtiːʁən]

die Justierung [der Justierung; die Justierungen]◼◻◻ » Substantiv
[jʊsˈtiːʁʊŋ]

einsetzen [setzte ein; hat eingesetzt (für +AKK)]◼◻◻ » Verb
[ˈaɪ̯nˌzɛt͡sn̩]

anstellen [stellte an; hat angestellt] » Verb
[ˈanˌʃtɛlən]

abgleichen [glich ab; hat abgeglichen] » Verb
[ˈapɡlˌaɪçən]

einfinden [fand sich ein; hat sich eingefunden] » Verb
[ˈaɪ̯nˌfɪndn̩]

tarieren [tarierte; hat tariert] » Verb
[taˈʁiːʁən]

beállít (órát, gépet)

regeln [regelte; hat geregelt]◼◼◼ » Verb
[ˈʁeːɡl̩n]

regulieren [regulierte; hat reguliert]◼◼◼ » Verb
[ʁeɡuˈliːʁən]

regelt◼◼◻ »[rˈeːɡəlt]

regelst »[rˈeːɡəlst]

beállít egy pozícióba kifejezés

positionieren [positionierte; hat positioniert] » Verb
[pozit͡si̯oˈniːʁən]

beállítható

einstellbar◼◼◼ »[ˈaɪnʃtˌɛlbɑːɾ]

verstellbar [verstellbarer; am verstellbarsten]◼◻◻ » Adjektiv
[fɛɐ̯ˈʃtɛlbaːɐ̯]

abstimmbar » Adjektiv
[ˈapʃtˌɪmbɑːɾ]

justierbar »[jʊstˈiːɾbɑːɾ]

beállítható fényképezőgéplencse kifejezés

das Zoomobjektiv [des Zoomobjektivs; die Zoomobjektive] » Substantiv
[ˈzuːmʔɔpjɛkˌtiːf]

beállíthatóság főnév

die Einstellbarkeit◼◼◼ » Substantiv
[ˈaɪnʃtˌɛlbaɾkˌaɪt]

beállítottság főnév

die Einstellung [der Einstellung; die Einstellungen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈaɪ̯nˌʃtɛlʊŋ]

die Artung » Substantiv
[ˈaɾtʊŋ]

die Attitüde [der Attitüde; die Attitüden] » Substantiv
[ˌatiˈtyːdə]

beállítottságú

gesinnt »[ɡəˈzɪnt]

beállítás főnév

die Verstellung [der Verstellung; die Verstellungen]◼◼◼ » Substantiv
[fɛɾʃtˈɛlʊŋ]

das Einstellen◼◼◼ » Substantiv
[ˈaɪnʃtˌɛlən]

die Abstimmung [der Abstimmung; die Abstimmungen]◼◻◻ » Substantiv
[ˈapˌʃtɪmʊŋ]

der Abgleich » Substantiv
[ˈapɡlˌaɪç]

die Adjustierung [der Adjustierung; die Adjustierungen] » Substantiv
[ˌatjʊstˈiːrʊŋ]

die Justage [der Justage; die Justagen] » Substantiv
[jʊˈstaːʒə]

beállítási előírás kifejezés

die Einstellvorschrift » Substantiv
[ˈaɪnʃtˌɛlfoːɾʃrˌɪft]

beállítási faktor kifejezés

der Einteilungsfaktor » Substantiv
[ˈaɪntˌaɪlʊŋsfˌaktoːɾ]

beállítási szög kifejezés

der Einstellwinkel » Substantiv
[ˈaɪnʃtˌɛlvɪnkəl]

beállítási terület kifejezés

der Anpassungsbereich » Substantiv
[ˈanpˌasʊŋsbərˌaɪç]

der Einstellbereich » Substantiv
[ˈaɪnʃtˌɛlbərˌaɪç]

beállító

stell◼◼◼ »[ʃtˈɛl]

beállító csavar kifejezés

die Justierschraube » Substantiv
[jʊstˈiːɾʃraʊbə]

beállító egység kifejezés

die Justiereinheit » Substantiv
[jˈʊstiːrˌaɪnhaɪt]

beállító fúrótengely kifejezés

der Fluchtdorn » Substantiv
[flˈʊxtdɔɾn]

12

További keresési lehetőségek:

MagyarNémet