Magyar-Japán szótár »

szerzetes jelentése japánul

MagyarJapán
szerzetes

bousan

kisokutadashii

kisokuteki

monku

nichijou

sei

shinkouteki

shukke

shussekenteki

shuudoushi

sou

souryo

teijou

szerzetesi

shinkouteki

shussekenteki

szerzetesi rend

shuudouseido

shuudouseikatsu

szerzetesi élet

shuudouseido

shuudouseikatsu

szerzetesrend

chuumon

gechi

jijo

kiritsu

meirei

shi

youmei

szerzetesség

shuudouseido

shuudouseikatsu