Magyar-Japán szótár »

hő japánul

MagyarJapán

atsusa

hi-to

honkakuteki

kanetsu

kaon

nekki

nukumi

nukumori

ondan

setsu

setsujitsu

(vágy)

shinjinbukai

shinkoubukai

emelkedés

fi-ba-

netsu

netsubyou

erőmű

karyokuhatsudensho

fokszabályzó

sa-mosutatto

guta

shoki

légsugár

funsha

jetto

mérséklet

kion

netsu

netsuryou

ondo

rinkai

mérő

kandankei

ondokei

sa-mome-ta-

nfutás

kanetsu

palack

mahoubin

s

eiyuu

hi-ro-

jinketsu

kesshi

shunketsu

yuusha

si

goukai

hiroikku

kaigaishii

12