Magyar-Japán szótár »

ítélőképesség japánul

MagyarJapán
ítélőképesség

chie

dousatsu

funbetsu

han

handanryoku

kanji

kankaku

kansei

kenshiki

meibin

meisatsu

monogokoro

nen

oboe

sabaki

sacchi

sasshi

józan ítélőképesség

funbetsu

kanshiki

shikibetsu

wakachi