Lengyel-Latin szótár »

temu latinul

LengyelLatin
temu adverb
…używana po określeniu czasu, oznaczająca, że jakieś wydarzenie odbyło się przed tym odstępem czasu

abhincadverb

dawno, dawno temu adverb
początkowe słowa wielu bajek i baśni

ōlimadverb

kto pierwej do młyna przyniesie, temu pierwej zmielą kto się pośpieszy, ten prędzej zyska

qui capit ante molam, merito molit ante farinam

kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje ludziom pracowitym dobrze się wiedzie, bo wszystko im sprzyja, nawet sam Bóg

aurora habet aurum in ore