Lengyel-Latin szótár »

stado latinul

LengyelLatin
stado (zoologia, zoologiczny) grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
noun

armentum [armenti]noun

grex [gregis]noun

pecus [pecoris]noun

konkwistador noun
zdobywca, najeźdźca, zaborca, kolonizator

dēbellātornoun