Lengyel-Latin szótár »

bezsens latinul

LengyelLatin
bezsens noun
brak sensu, uzasadnienia w czymś

discrepantia [discrepantiae]noun

bezsensowny adjective
taki, który jest pozbawiony sensu, uzasadnienia

nūgaxadjective

bez sensu (potocznie, potoczny) (pejoratywnie, pejoratywny) bez widocznego sensu, logiki, celu, zalet
adjective

excors [(gen.), excordis]adjective