Lengyel-Angol szótár »

wola angolul

LengyelAngol
wola noun

volitionnoun
mental power or ability of choosing

willnoun
act of choosing to do something; conscious intent or volition

willnoun
intention or decision

willnoun
one's independent faculty of choice

wolant noun

sticknoun
control column of an aircraft

wolapik noun

Volapüknoun
language

Wolarz noun

Boötesnoun
a constellation

bezwola noun

willlessnessnoun
state or condition of being willless

boguwola noun

golden oriolenoun
bird

dewolaj noun

chicken Kievnoun

dobra wola noun

goodwillnoun
favorably disposed attitude

niewola noun

bondagenoun
the state of being enslaved or the practice of slavery

captivitynoun
state of being captive

slaverynoun
condition in which one is captivated or subjugated

slaverynoun
condition of servitude endured by a slave

thrallnoun
the state of being enslaved

niewola babilońska

Babylonian captivity

Babylonian exile

owolaktarianin

ovo-lacto vegetarian

owolaktarianizm

ovo-lacto vegetarianism

pliszka wolarka noun

western yellow wagtailnoun
Motacilla flava

południowolapoński noun

Southern Saminoun
language

samowola

arbitrary behaviour

self-will

swawola noun

anarchynoun
political disorder and confusion

horseplaynoun
rough or rowdy play

lawlessnessnoun
lack of law and order

licensenoun
excessive freedom

licensenoun
freedom to deviate from rules

rompnoun
period of boisterous play

wolna wola noun

free willnoun
ability to choose one's actions