Latin-Román szótár »

potior románul

LatinRomán
potior

(în manieră) preferabilă

(în mod) preferabil

a se stabili

avea

avea succes

căpăta

obtine

obține

preferabil

primi

realiza

reuși

zbârli