Latin-Román szótár »

habeo románul

LatinRomán
habeo [habere, habui, habitus] (2nd)
verb

afirmaverbă

aveaverbă

calăverbă

comandareverbă

comportamentverbă

conduceverbă

conducereverbă

conțineverbă

cuprindeverbă

dețineverbă

dirijareverbă

duraverbă

fiverbă

hambarverbă

includeverbă

mențineverbă

posedaverbă

purtaverbă

păstraverbă

rețineverbă

răbdaverbă

strategieverbă

suportaverbă

toleraverbă

înduraverbă

îngăduiverbă

țineverbă

habeo annos viginti

am douăzeci de ani

habeo in animo

am convingerea

avea intenția

gândi

indica

intenționa

medie

mediu

mijloc

semnifica

vrea

vrea să spună

însemna

12