Latin-Román szótár »

de románul

LatinRomán
de preposition
ABL

apropo deprepoziție

camprepoziție

cuprepoziție

deprepoziție

de laprepoziție

de peprepoziție

deasupraprepoziție

despreprepoziție

lângăprepoziție

peprepoziție

în jurulprepoziție

de gestum

gest

de gustibus non est disputandum

despre gusturi și culori nu se discută

gusturile nu se discută

de gustibus non est disputandum.

gusturile nu se discută

de hoc satis!

ajunge

de ajuns

destul

suficient

dea [deae] (1st) F
noun

doamnasubstantiv

doamnăsubstantiv

dumneavoastrăsubstantiv

dumnezeusubstantiv

idolsubstantiv

zeițăsubstantiv

zeusubstantiv

Dea

Dumnezeiță

dealbo [dealbare, dealbavi, dealbatus] (1st) TRANS
verb

lapte de varverbă

spoiverbă

văruiverbă

deambulatio [deambulationis] (3rd) F
noun

plimbaresubstantiv

dearmo [dearmare, dearmavi, dearmatus] (1st) TRANS
verb

dezarmaverbă

deauro [deaurare, deauravi, deauratus] (1st) INTRANS
verb

auriverbă

deaurō

auri

debates

discuţie

debellare

cuceri

învinge

debello [debellare, debellavi, debellatus] (1st)
verb

cuceriverbă

învingeverbă

debeo [debere, debui, debitus] (2nd)
verb

aveaverbă

12