Latin-Román szótár »

dar románul

LatinRomán
dare

cadou

da

dar

dona

dărui

ieși

oferi

turna

vărsa

do [dare, dedi, datus] (1st) TRANS
verb

arătaverbă

aspectverbă

căutaverbă

daverbă

donaverbă

posluşiverbă

priviverbă

păreaverbă

serviverbă

slujiverbă

uitaverbă

vedeaverbă

vedereverbă

înfățișareverbă

Darius

Darius

darmstadtium

darmstadtiu

darvinisms

darvinism

abecedarium [abecedarii] (2nd) N
noun

abcsubstantiv

abecedarsubstantiv

alfabetsubstantiv

abecedarium Cyrillicum

alfabetul chirilic

Abecedarium Glagoliticum

alfabet glagolitic

glagoliță

Abecedarium Phoneticum Internationale

AFI

alfabetul fonetic internaţional

Alfabetul Fonetic Internațional

abecedarius

alfabetic

accommodare

adăuga

alătura

accommodo [accommodare, accommodavi, accommodatus] (1st) TRANS
verb

acomodaverbă

Aleksandar

Alexandru

12