Latin-Román szótár »

consequor románul

LatinRomán
consequor [consequi, consecutus sum] (3rd) DEP
verb

a se stabiliverbă

aveaverbă

avea succesverbă

câștigaverbă

căpătaverbă

obțineverbă

primiverbă

reușiverbă

victorieverbă

zbârliverbă

învingeverbă