Latin-Német szótár »

fere jelentése németül

LatinNémet
fere adjective

schier [schierer; am schiersten] Adjektiv
adj

fere adverb

beinahe Adverb

fast Adverb

nahezu Adverb

ungefähr Adverb
adj