Latin-Magyar szótár »

omnia jelentése magyarul

LatinMagyar
omnia

minden tekintetben

omnia ad maiorem Dei gloriam {O.A.M.D.G}

mindent Isten nagyobb dicsőségére {jezsuiták jelmondata}

omnia blanda cave, latet hoc sub melle venenum!

kerülj minden hízelgőt, mert mézes szava mérget rejthet!

omnia conando docilis sollertia vincit

ész és tapasztalat minden bajt elkerülhet {Manilius}

omnia consumit inveterata dies

az öreg idő - mindent enyészetnek ád

omnia cum Deo, nihil sine eo

mindent Istennel - nélküle semmit

omnia cum pereant, virtus est sola perennis, haec immortales reddere sola potest

minden elmúlik, csak az erény örök. Csak az teszi az embert halhatatlanná

omnia cum pretio

kinccsel {azaz pénzzel} minden megvásárolható {Iuvenalis}

omnia cum pretio honesta videntur

minden tisztességes, ha pénzt hoz

omnia desunt

semmi sincs

omnia discernas! Facias bona, sed mala spernas

mindenben tégy különbséget! A jót tedd, a rosszat vesd meg

omnia dispereunt, quae mundo pulchra videntur, sors inimica rapit divicias subito, perpetuo durat virtus doctrinaque rerum nilque in illam sors, quod dominetur, habet

minden elmúlik, amit a világ szépnek talál, a kegyetlen sors a gazdagságot hamar elrabolja; csak az erény és a tudás marad örök, ezek felett a sorsnak nincs hatalma

omnia domi nascuntur

minden a családi házból ered {Petronius - Cicero} {jó vagy rossz egyaránt}

omnia effundam

mindent el fogok mondani

omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis

amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük

omnia fert aetas

az idő mindent megemészt

mindent meghoz a kor {Vergilius}

omnia homini dum vivit speranda sunt

amíg él az ember, mindent remélnie kell {Seneca}

míg él az ember, mindig remélnie kell {Seneca}

omnia languor habet

mindenen erőt vesz a bágyadtság

omnia leviora accident expectantibus

azt a bajt, amiről előre tudomásunk van, könnyebben viseljük el {Seneca}

omnia mea mecum porto

mindenemet magammal hordom

omnia mors aequat

a halál mindent kiegyenlít {Claudianus}

omnia mors poscit. Lex est, non poena, perire

a halál mindent követel. Törvény és nem büntetés a halál {Seneca}

omnia munda mundis

a tisztának minden tiszta {a becsületes ember mást is becsületesnek hisz}

omnia mutantur, nihil interit

minden megváltozik, semmi sem vész el {Ovidius}

omnia mutanturnihil interit

minden változik, nem pusztul el semmi {Ovidius}

omnia mutanturnos et mutamus in illis

mindenek változnak, s velük változunk mi is {nicholas Borbonius}

omnia nemo potest; non omnes omnia possunt

senki sem tud mindent megtenni

omnia nobis mala persuadet solitudo

a magány minden rosszra csábít {Seneca}

omnia non properanti clara certaque erunt; festinatio improvida est et caeca

az elővigyázatosnak minden világos és biztos; a nagy sietség előkészületlen és vak {Livius}

omnia orta occidunt, et aucta senescunt

ami egyszer keletkezett, az el is múlik, s ami növekszik, az meg is öregszik {Sallustius}

omnia pericula ei accepta referebant

minden veszedelmet neki róttak fel, minden veszedelmet terhére róttak fel

omnia possideat

mindent tartson bár hatalmába

omnia praeclara rara

az igazán szép dolgok ritkák {Cicero}

omnia praetereunt praeter amare Deum

minden elmúlik - Isten szeretetén kívül

omnia probate, et quod bonum, tenete

mindent kíséreljetek meg, s ami a legjobb, amellett maradjatok

omnia quae disco, non aufert fur neque latro

amit tudok, attól sem tolvaj, sem rabló nem foszthat meg

omnia quae iure contrahuntur contrario iure pereunt

mindaz, ami a jog alapján történik, ellenkező jogszabállyal hatályát veszti {Gaius}

omnia quae tua sunt, post mortem nil tibi rosunt

amid van, halálod után már semmit sem használ neked

12

További keresési lehetőségek:

LatinMagyar