Latin-Magyar szótár »

odor jelentése magyarul

LatinMagyar
odor [odoris] (3rd) M
noun

bűzfőnév

füstölőszerfőnév

gyanításfőnév

gőzfőnév

illatfőnév

illatszerfőnév

párafőnév

sejtelemfőnév

szagfőnév

szaglásfőnév

szimatfőnév

odor vini

bor zamatja

odor vinosus noun

borszagfőnév

Odora noun

Odera (folyam)főnév

odorus [odora, odorum] adjective

illatosmelléknév

jó szimatú (kutya)melléknév

szaglászó (kutya)melléknév

szagosmelléknév

odora canum vis

erős szimatú kutyák

odoro [odorare, odoravi, odoratus] (1st)
verb

illatossá teszige

illatosítige

odoror [odorari, odoratus sum] (1st) DEP
verb

bekukkantige

beleszagol valamibeige

kifürkészige

kikutatige

kiszagolige

megszagolige

szaglászik (átv is)ige

szagolige

odoratio [odorationis] (3rd) F
noun

szaglásfőnév

odoratus (3rd)

illatos

illatossá tett

vmbe beleszagolt

odoratus (3rd)
adjective

bekukkantottmelléknév

illatosítottmelléknév

kifürkészettmelléknév

kikutatottmelléknév

megszagoltmelléknév

szaglászottmelléknév

szagoltmelléknév

12