Latin-Magyar szótár »

lex jelentése magyarul

LatinMagyar
lex Atinia

Atinia törvénye (a néptribunusok szenátusba való felvételéről szóló törvény)

lex borrendi carminis

szörnyű tartalmú határozat

lex Calpurnia

Calpurnia törvény (lucius Caius Piso Frugi hozta törvény)

lex Calpurnia de ambitu

Calpurnia megvesztegetés törvénye (a Caius Calpurnius Piso hozta törvény)

lex canonica

kánoni egyházi törvény

lex centuriata

centuria-gyűlésen hozott törvény

lex citius tolerare vult privatum damnum quam publicum malum

a törvény előbbre tartja a közsérelmet, mint a magánsérelmet

lex civilis

világi törvény

lex de pecuniarum repetundarum

törvény a zsarolási kártérítésről

lex de pecuniis repetundis

törvény a zsarolási kártérítésről

lex dioecesana

egyházmegyei törvény

lex disciplinaris

egyházfegyelmi törvény

lex dubia non obligat

kétséges törvénynek nincs kötelező ereje

lex ecclesiastica

egyházi törvény

lex est, ut ~

törvény, hogy ~

lex est recta ratio in iubendo et vetando

a törvény a helyes módszer a parancsolásban és a tiltásban

lex est recta ratio in vetando

a törvény a helyes módszer a tiltásban

lex frumentaria noun

gabonatörvényfőnév

lex fundationis

alapító okmány

alapítólevél

lex imperfecta

kötelező rendelkezés (jogkövetkezmény nélkül)

lex Iunia

a Junius-féle törvény

lex lege tollitur

törvény csak törvény által szűnhet meg

lex legis F

feltétel

lex legis noun
F

kikötésfőnév

rendfőnév

rendeltetésfőnév

szabályfőnév

szerződésfőnév

törvényfőnév

törvényjavaslatfőnév

végzetfőnév

lex liturgica

liturgikus törvény

lex mancipii

adásvételi szerződés

lex naturalis

természeti törvény

lex neminem cogit ad vana seu inutilia

a törvény senkit sem kényszerít hiú és haszontalan dolgokra

lex non cogit ad impossibilia

a törvény nem kényszerít lehetetlenségre

lex oblivionis

közkegyelmi törvény

lex particularis

részleges törvény

lex personalis

személyi jellegű törvény

12