Latin-Lengyel szótár »

dura lengyelül

LatinLengyel
durus [dura -um, durior -or -us, durissimus -a -um] adjective

twardyadjective
nie miękki, nieuginający się pod naciskiem

wytrzymałyadjective
taki, który jest w stanie dużo wytrzymać; wytrwały

duracinum noun

lasencja(potocznie, potoczny) atrakcyjna kobieta
noun

duracinum adjective

brzoskwiniowy(botanika, botaniczny) dotyczący brzoskwiń (drzew i owoców)
adjective

brzoskwiniowy(kulinaria, kulinarny, kulinarnie) przyrządzony z brzoskwiń, z dodatkiem brzoskwiń
adjective

brzoskwiniowyadjective
przypominający owoc brzoskwini mający powierzchnię lub kolor owocu brzoskwini, delikatny jak brzoskwinia

duramen [duraminis] noun

twardziel(leśnictwo) wewnętrzna, fizjologicznie nieczynna strefa w pniu drzewa
noun

duro [durare, duravi, duratus] verb

hartować(technologia, technika, techniczny) nadawać materiałom twardość przez ogrzanie ich do wysokiej temperatury i nagłe ostudzenie
verb

induro [indurare, induravi, induratus] verb

tężećverb
zmieniać stan skupienia z ciekłego na stały