Kínai-Magyar szótár »

慢慢吃 (mànmàn chī), 請慢用, 请慢用 (qǐng màn yòng) jelentése magyarul

KínaiMagyar
慢慢吃 (mànmàn chī), 請慢用, 请慢用 (qǐng màn yòng)

jó étvágyat