Hungarian-Norwegian dictionary »

ha meaning in Norwegian

HungarianNorwegian
ha conj

dersom, hvis, i fall, om, viss

ha a helyében volnék

hvis jeg var i hans sted

ha a helyzet úgy hozná

skulle det være slik, skulle sjansen melde seg

ha alkalom adódik

dersom det blir anledning til det, hvis det byr seg en sjanse

ha alkalom nyílik rá

dersom det blir anledning til det, hvis det byr seg en sjanse

ha állapotod megengedi

hvis din tilstand tillater det, om du er i form til det

ha az egészségem megengedi

så sant jeg har helsen

ha az egészségi állapota megengedi

hvis formen tillater det

ha az idő megengedi

hvis været tillater det

ha az időjárás megengedi

hvis været tillater det

ha csak

hvis bare

ha csak ezen múlik

hvis det er det som er avgjørende

ha égetően szükséges

hvis det er helt nødvendig, hvis det er liv om å gjøre

ha egy mód van rá

hvis det er mulig, hvis det finnes en mulighet

ha egyáltalán valami

hvis det i det hele tatt er noe

ha egyszer

hvis en gang, skulle det en dag

ha emlékezetem nem csal

om jeg husker rett, om jeg ikke husker feil

ha erre kerül a sor

når dette blir aktuelt

ha esik ha fúj

i tide og utide

ha esni találna az eső

hvis det skulle regne

ha ez az eset

dersom det er tilfellet, om det er slik

ha ez így megy tovább

hvis dette fortsetter slik

ha ez kell

hvis det er nødvendig

ha futja idődből

hvis du får tid, hvis du rekker

ha hajlandó vagy

hvis du er villig til

ha ideje engedi

hvis du har tid

ha így akarja

hvis det er dette han vil

ha így áll a dolog

dersom det er tilfellet

ha Isten úgy akarja

om Gud vil

ha Isten velünk ki ellenünk?

er Gud for oss hvem er da imot oss?

ha jobban meggondolom

når jeg tenker meg om

ha jól emlékezem

så vidt jeg kan minnes

ha jól emlékszem

hvis jeg husker rett

ha kedved támad

hvis du skulle få lyst

ha kedves az életed

hvis du har livet kjært

ha kedvez neki a szerencse

om lykken står ham bi

ha kell, t kell

hvis man må, så må man

ha kérhetem

om jeg får be

ha kiderülne, hogy

skulle det vise seg

ha kifut az időből

hvis tiden rekker til

12

You can find it in:

HungarianNorwegian