Hungarian-Norwegian dictionary »

éber meaning in Norwegian

HungarianNorwegian
éber adj

aktpågivende, observant, på vakt, påpasselig, vaktsom, var, årvåken

éberen alszik

sover lett

éberség n

aktpågivenhet, påpasselighet, vaktsomhet, varsomhet, årvåkenhet

héber * adj

hebraisk [-, -e]

héber ** n

hebreer [-en, -e, -ne]

stréber n uformelt

streber

stréberkedik v uformelt

oppfører seg som en streber