Ungersk-Norsk ordbok »

éber betyder på norska

UngerskaNorska
éber adj

aktpågivende, observant, på vakt, påpasselig, vaktsom, var, årvåken

éberen alszik

sover lett

éberség sb

aktpågivenhet, påpasselighet, vaktsomhet, varsomhet, årvåkenhet

héber * adj

hebraisk [-, -e]

héber ** sb

hebreer [-en, -e, -ne]

stréber sb uformelt

streber

stréberkedik v uformelt

oppfører seg som en streber