Hungarian-Latin dictionary »

ajándékoz meaning in Latin

HungarianLatin
ajándékoz ige

condono verb
1

do 1 dedi, datus verb

dono verb
1

elargior 4 elargitus verb
sum

indulgeo 3 ulsi, ultus verb

largior 4 itus verb
sum

munero verb
1

muneror verb
1

permitto 3 misi missus verb

tribuo 3 ui, utus verb

ajándékozott főnév melléknév

donatus noun adjective
3

permissus noun adjective
3

ajándékozás főnév

donatio noun
onis F

largitio noun
onis F

liberalitas noun
atis F

ajándékozási szándék

animus donandi

ajándékozó melléknév

indulgens adjective
tis 2

indultus adjective
3

largiens largientis adjective
2

adja, ajándékozza, ajánlja {könyvek dedikálása}

dat donat, dicat {D.D.D}

az ajándékozásnál nem a tárgy, hanem az ajándékozó szándéka és az ajándékozás módja a fontos {Seneca}

benificium non in eo quod fit aut datur, consistit, sed in ipso dantis aut facientis animo

az Isten szóban, sziklában és főben ajándékozza erejét

vim Deus in verbis, in saxis donat et herbis

bármit ajándékozzanak neked, fogadd szívesen {ajándéklónak ne nézd a fogát; a visszautasítás sértés lenne

donum quodcunque dat aliquis proba

bőven elajándékoz

dilargior 4 itussum

elajándékoz ige

condono verb
1

elargior 4 elargitus verb
sum

largior 4 itus verb
sum

elajándékozható melléknév

datarius adjective
3

elajándékozás főnév

condonatio noun
onis F

gazdagon megajándékoz

demuneror1

gyakori ajándékozással sok barátot lehet szerezni

munere multiplici plures generantur amici

jogosan és örömmel ajándékozta

LM.Q.D.D. {libens meritoque dono dedit}

jogosan és örömmel ajándékozta, szolgálta ki

LM.Q.D.D.A. {libens meritoque dono dedit, adposuit}

jogosan és örömmel helyezte el és ajándékozott, szentelte meg

LM.Q.P.E.D.D.D. {libens meritoque posuit et dono dedit, dedicavit}

jól nézd meg, akit szereteteddel megajándékozol! {válogasd meg barátaidat!}

eligas quem diligas!

könyvet ajándékozok neked

dono tibi librum

könyvvel ajándékozlak meg

dono te libro

látványosság {mellyel a magasrangúak a népet megajándékozták} főnév

moenus eris n noun

látványosságok {amelyekkel a népet magasrangú tisztviselők megajándékozták}

munus eris n

meg nem ajándékozott

inhonoratus3

12

You can find it in:

HungarianLatin