Hungarian-English dictionary »

módszer meaning in English

HungarianEnglish
módszer főnév

way [ways]◼◼◼ noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

technique [techniques]◼◼◻ noun
[UK: tek.ˈniːk] [US: tek.ˈniːk]

system [systems]◼◼◻ noun
[UK: ˈsɪ.stəm] [US: ˈsɪ.stəm]

approach◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

methodology [methodologies]◼◼◻ noun
[UK: ˌme.θə.ˈdɒ.lə.dʒi] [US: ˌme.θə.ˈdɑː.lə.dʒi]

pattern◼◼◻ noun
[UK: ˈpæt.n̩] [US: ˈpæ.tərn]

manner [manners]◼◼◻ noun
[UK: ˈmæ.nə(r)] [US: ˈmæ.nər]

sort◼◻◻ noun
[UK: sɔːt] [US: ˈsɔːrt]

plan◼◻◻ noun
[UK: plæn] [US: ˈplæn]

modus [modi]◼◻◻ irregular noun
[UK: ˈmodəs ˈmodi] [US: ˈmodəs ˈmodi]

mode [modes]◼◻◻ noun
[UK: məʊd] [US: moʊd]

modi noun
[UK: ˈmodi] [US: ˈmodi]

methodolatry noun
[UK: mˌeθədˈɒlətri] [US: mˌeθədˈɑːlətri]

technic [technics] noun
[UK: ˈtek.nɪk] [US: ˈtek.nɪk]

módszer (methodus) főnév

method [methods]◼◼◼ noun
[UK: ˈme.θəd] [US: ˈme.θəd]

módszer túlzásba vivője főnév

systematist [systematists] noun
[UK: sˈɪstəmətˌɪst] [US: sˈɪstəmətˌɪst]

módszerek

methods◼◼◼[UK: ˈme.θədz] [US: ˈme.θədz]

techniques◼◼◻[UK: tek.ˈniːks] [US: tek.ˈniːks]

modes◼◻◻ noun
[UK: məʊdz] [US: moʊdz]

módszerek, trükkök, amelyekkel hatékonyabban, ügyesebben elvégezhetőek a hétköznapi teendők

life hack[UK: laɪf hæk] [US: ˈlaɪf ˈhæk]

módszeres melléknév

methodical◼◼◼ adjective
[UK: mɪ.ˈθɒ.dɪk.l̩] [US: mə.ˈθɑː.dək.l̩]

systematic◼◼◼ adjective
[UK: ˌsɪ.stə.ˈmæ.tɪk] [US: ˌsɪ.stə.ˈmæ.tɪk]

methodic adjective
[UK: meθˈɒdɪk] [US: meθˈɑːdɪk]

módszeres gondolkodású melléknév

logical adjective
[UK: ˈlɒ.dʒɪk.l̩] [US: ˈlɑː.dʒɪk.l̩]

módszeresen határozószó

methodically◼◼◼ adverb
[UK: mɪ.ˈθɒ.dɪk.l̩i] [US: mə.ˈθɑː.dɪk.ə.li]

módszeresen eljáró melléknév

methodic adjective
[UK: meθˈɒdɪk] [US: meθˈɑːdɪk]

módszeresség főnév

systematism noun
[UK: sˈɪstəmətˌɪzəm] [US: sˈɪstəmətˌɪzəm]

módszerességre való törekvés főnév

Methodism noun
[UK: ˈme.θə.dɪ.zəm] [US: ˈme.θə.ˌdɪ.zəm]

módszertan főnév

methodology [methodologies]◼◼◼ noun
[UK: ˌme.θə.ˈdɒ.lə.dʒi] [US: ˌme.θə.ˈdɑː.lə.dʒi]

methodics noun
[UK: meθˈɒdɪks] [US: meθˈɑːdɪks]

metodology◼◼◼ noun

módszertani melléknév

methodological◼◼◼ adjective
[UK: ˌme.θə.də.ˈlɒ.dʒɪk.l̩] [US: ˌme.θə.də.ˈlɑː.dʒɪk.l̩]

módszertelen melléknév

random◼◼◼ adjective
[UK: ˈræn.dəm] [US: ˈræn.dəm]

go-as-you-please adjective
[UK: ɡəʊ əz juː pliːz] [US: ˈɡoʊ ˈæz ˈjuː ˈpliːz]

módszertár főnév

know-how noun
[UK: nəʊ ˈhaʊ] [US: ˈnoʊ ˈhaʊ]

alkalmazás (módszeré) főnév

adaption [adaptions]◼◼◼ noun
[UK: ədˈapʃən] [US: ədˈæpʃən]

Bertillon-módszer főnév

Bertillon system noun
[UK: bˈɜːtɪlən sˈɪstəm] [US: bˈɜːɾɪlən sˈɪstəm]

direkt módszer főnév

direct method [direct methods]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈrekt ˈme.θəd] [US: də.ˈrekt ˈme.θəd]

egyszerű módszer

easy method[UK: ˈiː.zi ˈme.θəd] [US: ˈiː.zi ˈme.θəd]

empirikus módszerrel határozószó

empirically adverb
[UK: ɪm.ˈpɪ.rɪk.l̩i] [US: em.ˈpɪ.rɪk.ə.li]

12

You can find it in:

HungarianEnglish