Hungarian-English dictionary » létező meaning in English

HungarianEnglish
létező melléknév

existing◼◼◼ adjective
[UK: ɪɡ.ˈzɪst.ɪŋ] [US: ɪg.ˈzɪ.stɪŋ]

being◼◻◻ adjective
[UK: ˈbiːɪŋ] [US: ˈbiːɪŋ]

existent◼◻◻ adjective
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.stənt] [US: eg.ˈzɪ.stənt]

going◼◻◻ adjective
[UK: ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈɡoʊɪŋ]

living◼◻◻ adjective
[UK: ˈlɪv.ɪŋ] [US: ˈlɪv.ɪŋ]

substantial◼◻◻ adjective
[UK: səb.ˈstæn.ʃl̩] [US: səb.ˈstæn.tʃl̩]

extant adjective
[UK: ek.ˈstænt] [US: ˈek.stənt]

subsistent adjective
[UK: sʌbsˈɪstənt] [US: sʌbsˈɪstənt]

létező dolog főnév

existence noun
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.stəns] [US: eg.ˈzɪ.stəns]

létező hatalmasságok

powers to be[UK: ˈpaʊəz tuː bi] [US: ˈpaʊərz ˈtuː bi]

létező lény főnév

existence noun
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.stəns] [US: eg.ˈzɪ.stəns]

a létező

entia[UK: ˈenʃə] [US: ˈenʃə]

az akkor létező (átv)

then in being[UK: ðen ɪn ˈbiːɪŋ] [US: ˈðen ɪn ˈbiːɪŋ]

duplikált vagy nem létező file

duplicate filename or file not found[UK: ˈdjuː.plɪk.eɪt] [US: ˈduː.pləkət]

egy személyben létező melléknév

unipersonal adjective
[UK: jˈuːnɪpəsənəl] [US: jˈuːnɪpɚsənəl]

egyetemes és mindentől független létező elve főnév

absolutism noun
[UK: ˈæb.sə.luː.tɪ.zəm] [US: ˈæb.sə.ˌluː.ˌtɪ.zəm]

egyidejűleg létező melléknév

coexistent adjective
[UK: ˈkəʊɪɡ.ˈzɪ.stənt] [US: ˈkəʊɪɡ.ˈzɪ.stənt]

együttesen létező

compossible (consistent)[UK: kəmpˈɒsəbəl] [US: kəmpˈɑːsəbəl]

előbb létező

preexiscent[UK: prˌiːeɡzˈɪsənt] [US: prˌiːeɡzˈɪsənt]

preexistent adjective
[UK: prˌiːeɡzˈɪstənt] [US: prˌiːeɡzˈɪstənt]

korábban már létező melléknév

preexisting adjective
[UK: ˈpriːɪɡ.ˈzɪst.ɪŋ] [US: ˈpriːɪg.ˈzɪ.stɪŋ]

kriptozoológia (még nem bizonyítottan létező állatok áltudománya) főnév

cryptozoology noun
[UK: krˌɪptəʊzuːˈɒlədʒi] [US: krˌɪptoʊzuːˈɑːlədʒi]

még létező melléknév

extant adjective
[UK: ek.ˈstænt] [US: ˈek.stənt]

Naprendszeren kívül létező (extraszoláris)

extrasolar (exists outside the Solar System)[UK: ˌekstrəsˈəʊlə] [US: ˌekstrəsˈoʊlɚ]

nem létező melléknév

inexistent adjective

non-existent adjective
[UK: nɒn ɪɡ.ˈzɪ.stənt] [US: ˈnɑːn eg.ˈzɪ.stənt]

nonexistent adjective
[UK: ˌnɑː.nəɡ.ˈzɪ.stənt] [US: ˌnɑː.nəg.ˈzɪ.stənt]

nonexisting adjective
[UK: nˌɒneɡzˈɪstɪŋ] [US: nˌɑːneɡzˈɪstɪŋ]

unexisting adjective
[UK: ˌʌnɪgˈzɪstɪŋ ] [US: ʌnɪgˈzɪstɪŋ ]

nem létező (lehetséges), kísérletekben használt szó főnév

wug noun

nem létező dolog főnév

nonentity noun
[UK: nɒ.ˈnen.tɪ.ti] [US: naˈnen.tə.ti]

nem létezővé teszi a múltat

unlive the past[UK: ˈʌn.ˈlɪv ðə pɑːst] [US: ən.ˈlɪv ðə ˈpæst]

nem teremtés által létező melléknév

uncreated adjective
[UK: ʌn.kri.ˈeɪ.tɪd] [US: ʌn.kri.ˈeɪ.tɪd]

nemlétezőnek tekintett személy főnév

unperson noun
[UK: ˌʌnˈpɜːsn ] [US: ʌnˈpɜrsən ]

pinceváltó (hamis aláírású v nem létező cég által adott) főnév

fictitious bill noun
[UK: fɪk.ˈtɪ.ʃəs bɪl] [US: fɪk.ˈtɪ.ʃəs ˈbɪl]

teremtés nélkül létező melléknév

increate adjective
[UK: ˈɪnkriːˌeɪt] [US: ˈɪnkriːˌeɪt]

vm nem létező

goat's-wool[UK: ˈɡots wʊl] [US: ˈɡots ˈwʊl]

önmagában létező melléknév

self-existent adjective
[UK: self ɪɡ.ˈzɪ.stənt] [US: ˈself eg.ˈzɪ.stənt]

önállóan létező melléknév

stand-alone adjective

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies