dicţionar Maghiar-Englez »

kiegészít înseamnă în Engleză

MaghiarăEngleză
kiegészít ige

complement [complemented, complemented, complementing, complements]◼◼◼ verb
[UK: ˈkɒm.plɪ.mənt] [US: ˈkɑːm.plə.mənt]

supplement [supplemented, supplemented, supplementing, supplements]◼◼◼ verb
[UK: ˈsʌ.plɪ.ment] [US: ˈsʌ.plə.mənt]

complete [completed, completed, completing, completes]◼◼◻ verb
[UK: kəm.ˈpliːt] [US: kəm.ˈpliːt]

amend [amended, amended, amending, amends]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈmend] [US: ə.ˈmend]

integrate [integrated, integrated, integrating, integrates]◼◼◻ verb
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪt] [US: ˈɪn.tə.ˌɡret]

match [matched, matched, matching, matches]◼◼◻ verb
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

expand [expanded, expanded, expanding, expands]◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈspænd] [US: ɪk.ˈspænd]

augment [augmented, augmented, augmenting, augments]◼◼◻ verb
[UK: ˈɔːɡ.ment] [US: ɒg.ˈment]

replenish [replenished, replenished, replenishing, replenishes]◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈple.nɪʃ] [US: ri.ˈple.nɪʃ]

integrating◼◻◻ verb
[UK: ˈɪn.tɪ.ɡreɪt.ɪŋ] [US: ˈɪn.tə.ˌɡret.ɪŋ]

accessorize◼◻◻ verb

refill [refilled, refilled, refilling, refills]◼◻◻ verb
[UK: ˌriː.ˈfɪl] [US: ri.ˈfɪl]

eke out verb
[UK: iːk ˈaʊt] [US: ˈiːk ˈaʊt]

fill out verb
[UK: fɪl ˈaʊt] [US: ˈfɪl ˈaʊt]

make up verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

piece out verb
[UK: piːs ˈaʊt] [US: ˈpiːs ˈaʊt]

piece together verb
[UK: piːs tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈpiːs tə.ˈɡe.ðər]

kiegészít főnév

implement [implements]◼◼◻ noun
[UK: ˈɪm.plɪ.ment] [US: ˈɪm.plə.mənt]

kiegészít (testület önmagát) ige

co-opt members verb
[UK: kəʊ ɒpt ˈmem.bəz] [US: ˈkoʊ ˈɑːpt ˈmem.bərz]

kiegészített melléknév

augmented◼◼◼ adjective
[UK: ɔːɡ.ˈmen.tɪd] [US: agˈmen.təd]

kiegészíthető (készlet, anyag) melléknév

matchable adjective
[UK: ˈmæʧəbl ] [US: ˈmæʧəbl ]

kiegészíthetőség főnév

subsidiarity◼◼◼ noun
business

kiegészíti az összeget

make up the odd money[UK: ˈmeɪk ʌp ðə ɒd ˈmʌ.ni] [US: ˈmeɪk ʌp ðə ˈɑːd ˈmʌ.ni]

kiegészítve határozószó

supplemented (by)◼◼◼ adverb

kiegészítés (jogszabályé) főnév

amendment [amendments]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈmend.mənt] [US: ə.ˈmend.mənt]
business

kiegészítés főnév

supplement [supplements]◼◼◼ noun
[UK: ˈsʌ.plɪ.ment] [US: ˈsʌ.plə.mənt]

addition [additions]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈdɪʃ.n̩] [US: ə.ˈdɪʃ.n̩]

complement [complements]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɒm.plɪ.mənt] [US: ˈkɑːm.plə.mənt]

supplementation [supplementations]◼◼◻ noun
[UK: sˌʌplɪməntˈeɪʃən] [US: sˌʌplɪməntˈeɪʃən]

completion [completions]◼◼◻ noun
[UK: kəm.ˈpliːʃ.n̩] [US: kəm.ˈpliːʃ.n̩]

supplemental◼◼◻ noun
[UK: ˌsʌ.plɪ.ˈmen.tri] [US: ˌsʌ.plə.ˈmen.təl]

corollary [corollaries]◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈrɒ.lə.ri] [US: ˈkɔː.rə.ˌle.ri]

complementation [complementations]◼◻◻ noun
[UK: kˌɒmplɪməntˈeɪʃən] [US: kˌɑːmplɪməntˈeɪʃən]

affix [affixes]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈfɪks] [US: ˈæ.fɪks]

makeup [makeups]◼◻◻ noun
[UK: ˈmeɪk.ʌp] [US: ˈmeɪk.ʌp]

codicil [codicils]◼◻◻ noun
[UK: ˈkəʊ.dɪ.sɪl] [US: ˈkoʊ.dɪ.sɪl]

refill [refills] noun
[UK: ˌriː.ˈfɪl] [US: ri.ˈfɪl]

admixture [admixtures] noun
[UK: əd.ˈmɪks.tʃə(r)] [US: əd.ˈmɪks.tʃər]

kiegészítése

remounting[UK: ˌriː.ˈmaʊnt.ɪŋ] [US: ˌriː.ˈmaʊnt.ɪŋ]

kiegészítő

supplement◼◼◼[UK: ˈsʌ.plɪ.ment] [US: ˈsʌ.plə.mənt]

12

Mai multe opțiuni de căutare:

MaghiarăEngleză