Hungarian-English dictionary » üdvözlő meaning in English

HungarianEnglish
üdvözlő

greeting◼◼◼ noun
[UK: ˈɡriːt.ɪŋ] [US: ˈɡriːt.ɪŋ]

congratulatory◼◼◻ adjective
[UK: kən.ˈɡræ.tʃʊ.lə.tə.ri] [US: kən.ˈɡræ.tʃə.lə.ˌtɔː.ri]

gratulatory adjective
[UK: ɡrˈatʃʊlˈeɪtəri] [US: ɡrˈætʃʊlətˌoːri]

salutational adjective
[UK: sˌaluːtˈeɪʃənəl] [US: sˌæluːtˈeɪʃənəl]

salutatory adjective
[UK: sə.ˈljuː.tə.tə.rɪ] [US: sə.ˈljuː.tə.tə.riː]

welcomer noun
[UK: ˈwɛlkəmə ] [US: ˈwɛlkəmər ]

üdvözlő ital

welcome drink

üdvözlő lap

greeting card[UK: ˈɡriːt.ɪŋ kɑːd] [US: ˈɡriːt.ɪŋ ˈkɑːrd]

greeting-card[UK: ˈɡriːt.ɪŋ kɑːd] [US: ˈɡriːt.ɪŋ ˈkɑːrd]

üdvözlő szavak

words of welcome[UK: ˈwɜːdz əv ˈwelkəm] [US: ˈwɝːdz əv ˈwelkəm]

üdvözlőkártya főnév

greeting card◼◼◼ noun
[UK: ˈɡriːt.ɪŋ kɑːd] [US: ˈɡriːt.ɪŋ ˈkɑːrd]

üdvözlőlap főnév

greeting card◼◼◼ noun
[UK: ˈɡriːt.ɪŋ kɑːd] [US: ˈɡriːt.ɪŋ ˈkɑːrd]

karácsonyi üdvözlőlap

Christmas card[UK: ˈkrɪ.sməs kɑːd] [US: ˈkrɪ.sməs ˈkɑːrd]

születésnapi üdvözlőlap

birthday card[UK: ˈbɜːθ.deɪ kɑːd] [US: ˈbɝːθ.ˌde ˈkɑːrd]

You can find it in:

HungarianEnglish