Hungarian-English dictionary »

[modo] meaning in English

Results: modo
I'd rather look for this: [modo]
HungarianEnglish
módok

modes◼◼◼[UK: məʊdz] [US: moʊdz]

módok és lehetőségek

ways and means◼◼◼[UK: ˈweɪz ənd miːnz] [US: ˈweɪz ænd ˈmiːnz]

módokon határozószó

ways◼◼◼ adverb

módomban áll

it lies in my power[UK: ɪt laɪz ɪn maɪ ˈpaʊə(r)] [US: ˈɪt ˈlaɪz ɪn ˈmaɪ ˈpaʊər]

módon határozószó

in…◼◼◼ adverb
[UK: ɪn] [US: ɪn]

modor főnév

manners◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.nəz] [US: ˈmæ.nərz]

style [styles]◼◼◻ noun
[UK: staɪl] [US: ˈstaɪl]

way [ways]◼◻◻ noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

magistral [magistrals] noun
[UK: mə.ˈdʒɪ.strəl] [US: ˈmæ.dʒɪ.strəl]

snubbish noun
[UK: ˈsnʌbɪʃ ] [US: ˈsnʌbɪʃ ]

modor főnév
US

demeanor (behavior, behaviour, conduct, deportment)◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈmiː.nə(r)] [US: dɪ.ˈmiː.nər]

modor főnév
GB

demeanour (behavior, behaviour, conduct, deportment)◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈmiː.nə(r)] [US: dɪ.ˈmiː.nər]

modora hűvösebb lesz ige

stiffen [stiffened, stiffened, stiffening, stiffens] verb
[UK: ˈstɪf.n̩] [US: ˈstɪf.n̩]

modorában melléknév

after adjective
[UK: ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈæf.tər]

modorban és tájszólásban feldolgozó írók csoportja főnév

kaleyard noun
[UK: ˈkeɪ.ljɑːd] [US: ˈkeɪl.ˌjɑːrd]

modoros melléknév

mannered◼◼◼ adjective
[UK: ˈmæ.nəd] [US: ˈmæ.nərd]

stilted◼◼◻ adjective
[UK: ˈstɪl.tɪd] [US: ˈstɪl.təd]

dandified adjective
[UK: ˈdæn.dɪ.faɪd] [US: ˈdæn.dɪ.faɪd]

finicking adjective
[UK: ˈfɪ.nɪkɪŋ] [US: ˈfɪ.nɪk.iːŋ]

namby-pamby adjective
[UK: ˌnæm.bɪ ˈpæm.bi] [US: ˌnæm.bɪ ˈpæm.bi]

modoros ember

namby-pamby[UK: ˌnæm.bɪ ˈpæm.bi] [US: ˌnæm.bɪ ˈpæm.bi]

modorosan melléknév

frilly [frillier, frilliest] adjective
[UK: ˈfrɪ.li] [US: ˈfrɪ.li]

modorosan határozószó

affectedly adverb
[UK: ə.ˈfek.tɪd.li] [US: ə.ˈfek.tɪd.li]

stiltedly adverb
[UK: ˈstɪl.tɪd.li] [US: ˈstɪl.tɪd.li]

modorosság főnév

mannerism [mannerisms]◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.nə.rɪ.zəm] [US: ˈmæ.nə.ˌrɪ.zəm]

affectation [affectations]◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.fek.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.fek.ˈteɪʃ.n̩]

frills◼◼◻ noun
[UK: frɪlz] [US: ˈfrɪlz]

affectedness noun
[UK: ə.ˈfek.tɪd.nəs] [US: ə.ˈfek.tɪd.nəs]

modortalan főnév

bounder◼◼◻ noun
[UK: ˈbaʊn.də(r)] [US: ˈbaʊn.dər]

modortalan melléknév

ill-mannered◼◼◼ adjective
[UK: ɪl ˈmæ.nəd] [US: ˈɪl ˈmæ.nərd]

unmannerly◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈmæ.nə.li] [US: ʌn.ˈmæ.nə.li]

mannerless◼◼◻ adjective
[UK: ˈmæ.nə.lɪs] [US: ˈmæ.nʌr.lɪs]

abrasive◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈbreɪ.sɪv] [US: ə.ˈbreɪ.sɪv]

unmannered◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈmæ.nəd] [US: ʌn.ˈmæ.nəd]

churlish◼◻◻ adjective
[UK: ˈtʃɜː.lɪʃ] [US: ˈtʃɝː.ˌlɪʃ]

low-bred◼◻◻ adjective
[UK: ləʊ bred] [US: ˈloʊ ˈbred]

tacky◼◻◻ adjective
[UK: ˈtæk.i] [US: ˈtæk.i]

hottentot adjective
[UK: ˈhɒtn.tɒt] [US: ˈhɑːtn.ˌtɑːt]

ill-behaved adjective
[UK: ɪl bɪ.ˈheɪvd] [US: ˈɪl bə.ˈheɪvd]

incult adjective
[UK: ˈɪnkʌlt] [US: ˈɪnkʌlt]

12