Hungarian-English dictionary »

modo meaning in English

HungarianEnglish
módok

modes◼◼◼[UK: məʊdz] [US: moʊdz]

módok és lehetőségek

ways and means[UK: ˈweɪz ənd miːnz] [US: ˈweɪz ænd ˈmiːnz]

módomban áll

it lies in my power[UK: ɪt laɪz ɪn maɪ ˈpaʊə(r)] [US: ˈɪt ˈlaɪz ɪn ˈmaɪ ˈpaʊər]

módon határozószó

botchingly adverb
[UK: ˈbɒʧɪŋli ] [US: ˈbɑʧɪŋli ]

imperatively adverb
[UK: ɪm.ˈpe.rə.tɪ.vli] [US: ɪm.ˈpe.rə.tɪ.vli]

in… adverb
[UK: ɪn] [US: ɪn]

modor főnév

manners◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.nəz] [US: ˈmæ.nərz]

way [ways]◼◼◻ noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

modor főnév
US

demeanor (behavior, behaviour, conduct, deportment)◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈmiː.nə(r)] [US: dɪ.ˈmiː.nər]

modor főnév

style [styles]◼◻◻ noun
[UK: staɪl] [US: ˈstaɪl]

modor főnév
GB

demeanour (behavior, behaviour, conduct, deportment)◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈmiː.nə(r)] [US: dɪ.ˈmiː.nər]

modor

detractive adjective
[UK: dɪ.ˈtræk.tɪv] [US: dɪ.ˈtræk.tɪv]

magistral [magistrals] noun
[UK: mə.ˈdʒɪ.strəl] [US: ˈmæ.dʒɪ.strəl]

mealiness noun
[UK: ˈmiː.lɪ.nɪs] [US: ˈmiː.lɪ.nɪs]

point-device noun
[UK: pɔɪnt dɪ.ˈvaɪs] [US: ˈpɔɪnt dɪ.ˈvaɪs]

point-vice noun
[UK: pɔɪnt vaɪs] [US: ˈpɔɪnt ˈvaɪs]

pot-shop noun
[UK: pɒt ʃɒp] [US: ˈpɑːt ˈʃɑːp]

snubbish noun
[UK: ˈsnʌbɪʃ ] [US: ˈsnʌbɪʃ ]

teachy noun
[UK: tˈiːkɪ] [US: tˈiːki]

modora hűvösebb lesz ige

stiffen [stiffened, stiffened, stiffening, stiffens] verb
[UK: ˈstɪf.n̩] [US: ˈstɪf.n̩]

modorában melléknév

after◼◼◼ adjective
[UK: ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈæf.tər]

modorban és tájszólásban feldolgozó írók csoportja főnév

kaleyard noun
[UK: ˈkeɪ.ljɑːd] [US: ˈkeɪl.ˌjɑːrd]

modoros melléknév

stilted◼◼◼ adjective
[UK: ˈstɪl.tɪd] [US: ˈstɪl.təd]

mannered◼◼◼ adjective
[UK: ˈmæ.nəd] [US: ˈmæ.nərd]

dandified adjective
[UK: ˈdæn.dɪ.faɪd] [US: ˈdæn.dɪ.faɪd]

finicking◼◼◼ adjective
[UK: ˈfɪ.nɪkɪŋ] [US: ˈfɪ.nɪk.iːŋ]

namby-pamby adjective
[UK: ˌnæm.bɪ ˈpæm.bi] [US: ˌnæm.bɪ ˈpæm.bi]

modoros ember

namby-pamby[UK: ˌnæm.bɪ ˈpæm.bi] [US: ˌnæm.bɪ ˈpæm.bi]

modorosan

affectedly adverb
[UK: ə.ˈfek.tɪd.li] [US: ə.ˈfek.tɪd.li]

frilly [frillier, frilliest] adjective
[UK: ˈfrɪ.li] [US: ˈfrɪ.li]

stiltedly adverb
[UK: ˈstɪl.tɪd.li] [US: ˈstɪl.tɪd.li]

modorosság főnév

mannerism [mannerisms]◼◼◼ noun
[UK: ˈmæ.nə.rɪ.zəm] [US: ˈmæ.nə.ˌrɪ.zəm]

affectation [affectations]◼◼◻ noun
[UK: ˌæ.fek.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.fek.ˈteɪʃ.n̩]

frills◼◻◻ noun
[UK: frɪlz] [US: ˈfrɪlz]

affectedness noun
[UK: ə.ˈfek.tɪd.nəs] [US: ə.ˈfek.tɪd.nəs]

modortalan

bounder◼◼◼ noun
[UK: ˈbaʊn.də(r)] [US: ˈbaʊn.dər]

mannerless◼◼◼ adjective
[UK: ˈmæ.nə.lɪs] [US: ˈmæ.nʌr.lɪs]

ill-mannered◼◼◻ adjective
[UK: ɪl ˈmæ.nəd] [US: ˈɪl ˈmæ.nərd]

unmannerly◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈmæ.nə.li] [US: ʌn.ˈmæ.nə.li]

abrasive◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈbreɪ.sɪv] [US: ə.ˈbreɪ.sɪv]

12

You can find it in:

HungarianEnglish