English-Hungarian dictionary »

wist meaning in Hungarian

EnglishHungarian
wist verb
[UK: ˈwɪst]
[US: ˈwɪst]

tudtál ige

wistaria [wistarias] noun
[UK: wɪs.ˈteə.rɪə]
[US: wɪs.ˈteə.rɪə]

glicínia főnév

lilaakác◼◼◼ főnév

wisteria [wisterias] noun
[UK: wɪ.ˈstɪə.rɪə]
[US: wɪ.ˈstɪə.rɪə]

lilaakác◼◼◼ főnév

glicínia◼◼◻ főnév

wistful adjective
[UK: ˈwɪst.fəl]
[US: ˈwɪst.fəl]

vágyakozó◼◼◼ melléknév

sóvárgó◼◼◼ melléknév

vm után sóvárgó melléknév

vm után vágyakozó melléknév

wistfully adverb
[UK: ˈwɪst.fə.li]
[US: ˈwɪst.fə.li]

vágyakozva◼◼◼ határozószó

sóvárogva◼◼◻ határozószó

wistfulness noun
[UK: ˈwɪst.fl̩.nəs]
[US: ˈwɪst.fl̩.nəs]

sóvárgás◼◼◼ főnév

vágyakozás◼◼◼ főnév

csendes vágyakozás főnév

meghatározhatatlan vágy főnév

reménytelen vágyódás főnév

wistiti noun
[UK: wɪstˈiːti]
[US: wɪstˈiːɾi]

selyemmajom (Callithrix jacchus) főnév

arm-twisting noun
[UK: ɑːm ˈtwɪst.ɪŋ]
[US: ˈɑːrm ˈtwɪ.stɪŋ]

erőszak alkalmazása főnév

atwist adverb
[UK: ˈatwɪst]
[US: ˈætwɪst]

elferdült határozószó

elferdülve határozószó

elgörbült határozószó

ferdén határozószó

összevissza csavarodva határozószó
hsz

összevissza sodrott határozószó

sodorva határozószó

criminal twist [UK: ˈkrɪ.mɪn.l̩ twɪst]
[US: ˈkrɪ.mən.l̩ ˈtwɪst]

bűnözési hajlam

bűnöző hajlam

Do I have to twist your arm, or will you cooperate? [UK: duː ˈaɪ həv tuː twɪst jɔː(r) ɑːm ɔː(r) wɪl juː kəʊ.ˈɒ.pə.reɪt]
[US: ˈduː ˈaɪ həv ˈtuː ˈtwɪst ˈjɔːr ˈɑːrm ɔːr wɪl ˈjuː koʊ.ˈɒ.pə.reɪt]

Kényszerítselek, vagy együttműködsz?

entwist verb
[UK: entwˈɪst]
[US: entwˈɪst]

egybefon ige

felfuttat (vmt) (vmn) ige

összefon ige

give something a twist verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə twɪst]
[US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ə ˈtwɪst]

megcsavar (vmit) ige

give the truth a twist [UK: ɡɪv ðə truːθ ə twɪst]
[US: ˈɡɪv ðə ˈtruːθ ə ˈtwɪst]

kicsavarja az igazságot

have a twist [UK: həv ə twɪst]
[US: həv ə ˈtwɪst]

farkasétvágya van

megéhezett melléknév

nagyon éhes

intertwist [intertwisted, intertwisted, intertwisting, intertwists] verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈtwɪst]
[US: ˌɪn.tər.ˈtwɪst]

belefon ige

egybefon ige

egybefonódik ige

egymásba fon◼◼◼ ige

12

You can find it in:

EnglishHungarian