English-Hungarian dictionary »

undrawn meaning in Hungarian

EnglishHungarian
undrawn adjective
[UK: ˌʌnˈdrɔːn ]
[US: ʌnˈdrɔn ]

előrajzolt melléknév

félrehúzott melléknév

nem felhúzott melléknév

nem kibelezett melléknév

nem kihúzott melléknév

nem megrajzolt melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian