English-Hungarian dictionary »

transgression meaning in Hungarian

EnglishHungarian
transgression [transgressions] noun
[UK: trænz.ˈɡreʃ.n̩]
[US: trænz.ˈɡreʃ.n̩]

bűn◼◼◼ főnév

kihágás◼◼◼ főnév

vétek◼◼◻ főnév

áthágás◼◻◻ főnév

megszegés◼◻◻ főnév

túllépés◼◻◻ főnév

transgression (of the law) [transgressions] noun
[UK: trænz.ˈɡreʃ.n̩]
[US: trænz.ˈɡreʃ.n̩]

sértés (törvényé)◼◼◼ főnév

You can find it in:

EnglishHungarian