English-Hungarian dictionary »

supply meaning in Hungarian

EnglishHungarian
supply [supplied, supplied, supplying, supplies] verb
[UK: sə.ˈplaɪ]
[US: sə.ˈplaɪ]

ellát◼◼◼ ige

szállít (vmit)◼◼◼ ige

felszerel◼◼◻ ige

szolgáltat◼◼◻ ige

pótol◼◻◻ ige

kielégít◼◻◻ ige

helyrehoz◼◻◻ ige

bepótol ige

supply [supplies] noun
[UK: sə.ˈplaɪ]
[US: sə.ˈplaɪ]

készlet◼◼◼ főnév

ellátás◼◼◼ főnév

felszerelés◼◼◼ főnév

utánpótlás◼◼◼ főnév

kínálat◼◼◼ főnév

szállítmány◼◼◻ főnév

ellátmány◼◼◻ főnév

szállítás◼◼◻ főnév

beszerzés◼◼◻ főnév

helyettes◼◻◻ főnév

szolgáltatás◼◻◻ főnév

ellátottság◼◻◻ főnév

supply adjective
[UK: sə.ˈplaɪ]
[US: sə.ˈplaɪ]

hajlékonyan melléknév

ruganyosan melléknév

simulékonyan melléknév

supply and demand [UK: sə.ˈplaɪ ənd dɪ.ˈmɑːnd]
[US: sə.ˈplaɪ ænd ˌdɪ.ˈmænd]

kínálat és kereslet◼◼◼

supply chain [UK: sə.ˈplaɪ tʃeɪn]
[US: sə.ˈplaɪ ˈtʃeɪn]

ellátási lánc◼◼◼

ellátó lánc◼◻◻

supply closet

iskolaszertár

supply column noun
[UK: sə.ˈplaɪ ˈkɒ.ləm]
[US: sə.ˈplaɪ ˈkɑː.ləm]

hadtáposzlop főnév

supply contract business

beszerzési szerződés◼◼◼

supply current [UK: sə.ˈplaɪ ˈkʌ.rənt]
[US: sə.ˈplaɪ ˈkɜː.rənt]

áramot szolgáltat

tápáram

supply for somebody [UK: sə.ˈplaɪ fɔː(r) ˈsʌm.bə.di]
[US: sə.ˈplaɪ ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

helyettesít vkt

supply of electricity noun

áramellátás◼◼◼ főnév

supply of goods noun

árukínálat főnév

supply of water noun
[UK: sə.ˈplaɪ əv ˈwɔː.tə(r)]
[US: sə.ˈplaɪ əv ˈwɒ.tər]

vízkészlet◼◼◼ főnév

supply somebody's place [UK: sə.ˈplaɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpleɪs]
[US: sə.ˈplaɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpleɪs]

helyettesít vkt

supply something on trust verb
[UK: sə.ˈplaɪ ˈsʌm.θɪŋ ɒn trʌst]
[US: sə.ˈplaɪ ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ˈtrəst]

hitelben szállít (vmit) ige

supply something to someone verb
[UK: sə.ˈplaɪ ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsʌm.wʌn]
[US: sə.ˈplaɪ ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsʌˌm.wən]

megad (vmt) valakinek ige

supply teacher

helyettesítő tanár◼◼◼

helyettes tanár◼◻◻

12

You can find it in:

EnglishHungarian