English-Hungarian dictionary »

scilla meaning in Hungarian

EnglishHungarian
scilla [scillas] noun
[UK: ˈsɪ.lə]
[US: ˈsɪ.lə]

csillagvirág (Scilla) főnév

centre of oscillation [UK: ˈsen.tə(r) əv ˌɒ.sɪ.ˈleɪʃ.n̩]
[US: ˈsen.tər əv ˌɑː.sə.ˈleɪʃ.n̩]

lengési középpontGB

rezgési középpontGB

continuous oscillations [UK: kən.ˈtɪ.njʊəs ˌɒ.sɪ.ˈleɪʃ.n̩z]
[US: kən.ˈtɪ.njuːəs ˌɑː.sə.ˈleɪʃ.n̩z]

csillapítatlan rezgések

forced oscillations noun
[UK: fɔːst ˌɒ.sɪ.ˈleɪʃ.n̩z]
[US: ˈfɔːrst ˌɑː.sə.ˈleɪʃ.n̩z]

kényszerrezgés főnév

harmonic oscillator [UK: hɑː.ˈmɒ.nɪk ˈɒ.sɪ.leɪ.tə(r)]
[US: harˈmɑː.nɪk ˈɑː.sə.ˌle.tər]

harmonikus oszcillátor

oscillate [oscillated, oscillated, oscillating, oscillates] verb
[UK: ˈɒ.sɪ.leɪt]
[US: ˈɑː.sə.ˌlet]

oszcillál◼◼◼ ige

leng◼◼◻ ige

rezeg◼◼◻ ige

ingadozik◼◼◻ ige

habozik ige

lenget ige

vacillál ige

oscillating adjective
[UK: ˈɒ.sɪ.leɪt.ɪŋ]
[US: ˈɑː.sə.ˌlet.ɪŋ]

oszcilláló◼◼◼ melléknév

rezgő◼◼◼ melléknév

oscillating circuit noun
[UK: ˈɒ.sɪ.leɪt.ɪŋ ˈsɜːkɪt]
[US: ˈɑː.sə.ˌlet.ɪŋ ˈsɝːkət]

rezgőkör főnév

oscillation [oscillations] noun
[UK: ˌɒ.sɪ.ˈleɪʃ.n̩]
[US: ˌɑː.sə.ˈleɪʃ.n̩]

rezgés◼◼◼ főnév

oszcilláció◼◼◼ főnév

lengés◼◼◻ főnév

ingadozás (átv)◼◻◻ főnév

habozás főnév

ingás főnév

lengetés főnév

oszcillálás főnév

vacillálás főnév

oscillator [oscillators] noun
[UK: ˈɒ.sɪ.leɪ.tə(r)]
[US: ˈɑː.sə.ˌle.tər]

oszcillátor◼◼◼ főnév

rezgéskeltő◼◻◻ főnév

rezgésgerjesztő főnév

oscillatory adjective
[UK: ˈɑː.sə.lə.ˌtɔːi]
[US: ˈɑː.sə.lə.ˌtɔː.ri]

rezgő melléknév

priscilla [UK: prɪ.ˈsɪ.lə]
[US: prə.ˈsɪ.lə]

bodros batiszt függöny

self-oscillation noun
[UK: self ˌɒ.sɪ.ˈleɪʃ.n̩]
[US: ˈself ˌɑː.sə.ˈleɪʃ.n̩]

önrezgés főnév

semi-oscillation noun
[UK: ˈse.mi ˌɒ.sɪ.ˈleɪʃ.n̩]
[US: ˈse.mi ˌɑː.sə.ˈleɪʃ.n̩]

előoszcilláció főnév

előperiódus főnév

félperiódus főnév

félrezgés főnév

You can find it in:

EnglishHungarian