English-Hungarian dictionary » pieceworker meaning in Hungarian

EnglishHungarian
pieceworker noun
[UK: ˈpiːs.ˌwɜːk.ə]
[US: ˈpiːs.ˌwɜːk.ə]

akkordmunkás főnév

darabbérben dolgozó munkás főnév

darabbéres munkás◼◼◼ főnév

szakmánymunkás főnév

You can find it in:

EnglishHungarian