English-Hungarian dictionary »

passover meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Passover [Passovers] noun
[UK: ˈpɑː.səʊ.və(r)]
[US: ˈpɑːso.ʊ.və(r)]

zsidó húsvét◼◼◼ főnév

húsvéti bárány◼◻◻ főnév

Passover (Pesach) [Passovers] noun
[UK: ˈpɑː.səʊ.və(r)]
[US: ˈpɑːso.ʊ.və(r)]

pészah◼◼◼ főnév

You can find it in:

EnglishHungarian