English-Hungarian dictionary »

optical meaning in Hungarian

EnglishHungarian
optical adjective
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩]

optikai (opticus)◼◼◼ melléknév

látási (opticus)◼◻◻ melléknév

látó… (opticus) melléknév

optical activity [optical activities] noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ æk.ˈtɪ.və.ti]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ æk.ˈtɪ.və.ti]

optikai aktivitás◼◼◼ főnév

forgató képesség főnév

optical character reader [UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈkæ.rək.tə(r) ˈriːd.ə(r)]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈke.rɪk.tər ˈriːd.r̩]

optikai jelolvasó

optical disk noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ dɪsk]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈdɪsk]

optikai lemez◼◼◼ főnév

optical fibre noun

optikai szál◼◼◼ főnév

optical illusion [UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ɪ.ˈluːʒ.n̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˌɪ.ˈluːʒ.n̩]

optikai csalódás◼◼◼

érzékcsalódás (illusio opticalis)◼◻◻ főnév

optical instrument noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈɪn.strʊ.mənt]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈɪn.strə.mənt]

látszer főnév

optical isomerism [UK: ˈɒp.tɪk.l̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩]

optikai izoméria

optical rotation [optical rotations] noun
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩ rəʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

optikai forgatás◼◼◼ főnév

optical storage information [UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈstɔː.rɪdʒ ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈstɔː.rədʒ ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

lézeres tároló

optical thickness [UK: ˈɒp.tɪk.l̩ ˈθɪk.nəs]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩ ˈθɪk.nəs]

optikai vastagság◼◼◼

optically adverb
[UK: ˈɒp.tɪk.l̩i]
[US: ˈɑːp.tɪk.l̩i]

optikailag◼◼◼ határozószó

fénytanilag határozószó

autoptical adjective
[UK: ˌɔːtəʊtˈɪkəl]
[US: ˌɔːɾoʊtˈɪkəl]

boncolási (autopticus) melléknév

halott boncolási (autopticus) melléknév

tetemvizsgálati (autopticus) melléknév

electron-optical adjective
[UK: ɪ.ˈlek.trɒn ˈɒp.tɪk.l̩]
[US: ə.ˈlektran ˈɑːp.tɪk.l̩]

elektronoptikai melléknév

synoptical adjective
[UK: sɪ.ˈnɒp.tɪkəl]
[US: sɪ.ˈnɒp.tɪkəl]

összefoglalt melléknév

szinoptikus◼◼◼ melléknév

You can find it in:

EnglishHungarian