English-Hungarian dictionary »

notoriety meaning in Hungarian

EnglishHungarian
notoriety noun
[UK: ˌnəʊ.tə.ˈraɪə.ti]
[US: ˌnoʊ.tə.ˈraɪə.ti]

hírhedtség◼◼◼ főnév

híresség◼◼◻ főnév

híres személy főnév

kiváló személy főnév

közhír főnév

közismert ember főnév

közismert személy főnév

köztudomású főnév

bring into notoriety [UK: brɪŋ ˈɪn.tə ˌnəʊ.tə.ˈraɪə.ti]
[US: ˈbrɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˌnoʊ.tə.ˈraɪə.ti]

ismertté tesz

You can find it in:

EnglishHungarian