Hungarian-English dictionary »

híresség meaning in English

HungarianEnglish
híresség főnév

celebrity (a famous person) [celebrities]◼◼◼ noun
[UK: sɪ.ˈle.brɪ.ti] [US: sə.ˈle.brə.ti]

famous person◼◻◻ noun

notoriety noun
[UK: ˌnəʊ.tə.ˈraɪə.ti] [US: ˌnoʊ.tə.ˈraɪə.ti]

lion [lions] noun
[UK: ˈlaɪən] [US: ˈlaɪən]

hírességek

celebrities◼◼◼

talent [talents] noun
[UK: ˈtæ.lənt] [US: ˈtæ.lənt]

hírességek csarnoka

hall of fame◼◼◼[UK: hɔːl əv feɪm] [US: ˈhɒl əv ˈfeɪm]

a hírességek főnév

talent [talents]◼◼◼ noun
[UK: ˈtæ.lənt] [US: ˈtæ.lənt]

pillanatnyi híresség (ember) főnév

lion [lions] noun
[UK: ˈlaɪən] [US: ˈlaɪən]

You can find it in:

HungarianEnglish