English-Hungarian dictionary »

lustily meaning in Hungarian

EnglishHungarian
lustily adverb
[UK: ˈlʌ.stɪ.li]
[US: ˈlʌ.stə.li]

erőteljesen◼◼◼ határozószó

erősen határozószó

nagy elánnal határozószó

teli torokkal határozószó

teli tüdőből határozószó

vitézül határozószó

You can find it in:

EnglishHungarian