English-Hungarian dictionary »

live-in meaning in Hungarian

EnglishHungarian
live in [UK: laɪv ɪn]
[US: ˈlaɪv ɪn]

bent lakik◼◼◼

bennlakik ige

live in a dream [UK: laɪv ɪn ə driːm]
[US: ˈlaɪv ɪn ə ˈdriːm]

álomvilágban él◼◼◼

ábrándvilágban él

live in a plain way [UK: laɪv ɪn ə pleɪn ˈweɪ]
[US: ˈlaɪv ɪn ə ˈpleɪn ˈweɪ]

egyszerű életet él

live in a small way [UK: laɪv ɪn ə smɔːl ˈweɪ]
[US: ˈlaɪv ɪn ə ˈsmɒl ˈweɪ]

szerény keretek közt él

szerény körülmények közt él

szerényen él

live in abject poverty [UK: laɪv ɪn ˈæb.dʒekt ˈpɒ.və.ti]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈæb.dʒekt ˈpɑː.vər.ti]

legsötétebb nyomorban él

live in abundance [UK: laɪv ɪn ə.ˈbʌnd.əns]
[US: ˈlaɪv ɪn ə.ˈbʌnd.əns]

jólétben él

live in captivity verb
[UK: laɪv ɪn kæp.ˈtɪ.vɪ.ti]
[US: ˈlaɪv ɪn kæp.ˈtɪ.və.ti]

raboskodik ige

live in clover [UK: laɪv ɪn ˈkləʊ.və(r)]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈkloʊ.və(r)]

gyöngyélete van

jól él

live in furnished lodgings [UK: laɪv ɪn ˈfɜː.nɪʃt ˈlɒ.dʒɪŋz]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈfɝː.ˌnɪʃt ˈlɑː.dʒɪŋz]

bútorozott albérletben lakik

bútorozott lakásban lakik

bútorozott szobában lakik

live in great splendour [UK: laɪv ɪn ˈɡreɪt ˈsplen.də(r)]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈɡreɪt ˈsplen.dər]

nagy pompában él

live in great style [UK: laɪv ɪn ˈɡreɪt staɪl]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈɡreɪt ˈstaɪl]

nagy lábon él

live in privacy [UK: laɪv ɪn ˈprɪ.və.si]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈpraɪ.və.si]

visszavonultan él

live in reproach and ignomity [UK: laɪv ɪn rɪ.ˈprəʊtʃ ənd]
[US: ˈlaɪv ɪn rɪˈproʊtʃ ænd]

szégyenben és gyalázatban él

live in retirement [UK: laɪv ɪn rɪ.ˈtaɪə.mənt]
[US: ˈlaɪv ɪn ri.ˈtaɪər.mənt]

nyugdíjban van

live in rooms [UK: laɪv ɪn ruːmz]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈruːmz]

albérletben lakik

live in savagery [UK: laɪv ɪn ˈsæ.vɪdʒ.ri]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈsæ.vɪ.ˌdʒe.ri]

barbár módon él

live in single blessedness [UK: laɪv ɪn ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈble.sɪd.nəs]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈble.sɪd.nəs]

boldog nőtlenségben él

boldogító magányban él

éli az agglegények boldog életét

live in style [UK: laɪv ɪn staɪl]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈstaɪl]

stílusosan él◼◼◼

live in vagabondage [UK: laɪv ɪn ˈvæ.ɡə.bɒn.dɪdʒ]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈvæ.ɡʌ.ˌbɑːn.dɪdʒ]

csavargóként él

live in vice [UK: laɪv ɪn vaɪs]
[US: ˈlaɪv ɪn ˈvaɪs]

bűnben él

bűnös életet él

kicsapongó életet él

live-in adjective

benn lakó (alkalmazott) melléknév

együtt lakó (szerelmi partner) melléknév

Liveingite noun
[UK: lˈaɪvɪŋɡˌaɪt]
[US: lˈaɪvɪŋɡˌaɪt]

Liveingit (ásv) főnév

camp out (live in a tent) verb
[UK: kæmp ˈaʊt]
[US: ˈkæmp ˈaʊt]

sátoroz◼◼◼ ige

deceive oneself (live in a fool's paradise) [UK: dɪ.ˈsiːv wʌn.ˈself]
[US: də.ˈsiːv wʌn.ˈself]

illúziókba ringatja magát

I live in Budapest [UK: ˈaɪ laɪv ɪn ˈbjuː.də.pest]
[US: ˈaɪ ˈlaɪv ɪn ˈbuː.də.ˌpest]

Budapesten lakom

I live in Melbourne [UK: ˈaɪ laɪv ɪn ˈmel.bən]
[US: ˈaɪ ˈlaɪv ɪn ˈmel.bərn]

Melbourne-ben lakom

I'm originally from dublin but now live in edinburgh [UK: aɪm ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl.i frəm ˈdʌ.blɪn bʌt naʊ laɪv ɪn ˈe.dɪn.brə]
[US: ˈaɪm ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl.i frəm ˈdʌ.blən ˈbət ˈnaʊ ˈlaɪv ɪn ˈe.dən.bəro.ʊ]

dublinból származom, de most edinburgben élek

in times we live in [UK: ɪn ˈtaɪmz wiː laɪv ɪn]
[US: ɪn ˈtaɪmz ˈwiː ˈlaɪv ɪn]

a jelen korban

12

You can find it in:

EnglishHungarian