English-Hungarian dictionary »

ins meaning in Hungarian

EnglishHungarian
ins [inss] noun
[UK: ɪnz]
[US: ˈɪnz]

beszúr◼◼◼ főnév

hüvelyk (mérték) főnév

inches főnév

INS (Immigration and Naturalizations Service) [INSs] noun
[UK: ɪnz ˌɪ.mɪ.ˈɡreɪʃ.n̩ ənd]
[US: ˈɪnz ˌɪ.mə.ˈɡreɪʃ.n̩ ænd]

Bevándorlási és Honosítási Szolgálat főnév
US

ins and outs [UK: ɪnz ənd ˈaʊts]
[US: ˈɪnz ænd ˈaʊts]

kormányzópárt és az ellenzék

ins and outs of something [UK: ɪnz ənd ˈaʊts əv ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈɪnz ænd ˈaʊts əv ˈsʌm.θɪŋ]

csínja-bínja (vmnek)

insalivate [insalivated, insalivated, insalivating, insalivates] verb
[UK: ɪn.ˈsæ.lɪ.veɪt]
[US: ɪn.ˈsæ.lʌ.ˌveɪt]

benyálaz ige
biol

nyállal elkever (ételt rágáskor) ige

insalivation [insalivations] noun
[UK: ɪnsˌalɪvˈeɪʃən]
[US: ɪnsˌælɪvˈeɪʃən]

benyálazás főnév
biol

ételt rágással főnév

insalubrious adjective
[UK: ˌɪn.sə.ˈluː.briəs]
[US: ˌɪn.sə.ˈluː.briəs]

ártalmas melléknév

átitatódás nyállal (ételé rágáskor) melléknév

egészségtelen (klíma, hely) melléknév

nem egészséges melléknév

insalubrity noun
[UK: ˌɪn.sə.ˈluː.brɪ.tɪ]
[US: ɪn.sə.ˈluː.brɪ.tiː]

ártalmasság főnév

egészségtelenség főnév

insalutary adjective
[UK: ɪnsˈaluːtəri]
[US: ɪnsˈæluːtˌeri]

egészségtelen melléknév

insane adjective
[UK: ɪn.ˈseɪn]
[US: ˌɪn.ˈseɪn]

őrült◼◼◼ melléknév

elmebeteg◼◼◻ melléknév

elmebajos◼◻◻ melléknév

insane asylum noun
[UK: ɪn.ˈseɪn ə.ˈsaɪ.ləm]
[US: ˌɪn.ˈseɪn ə.ˈsaɪ.ləm]

elmegyógyintézet◼◼◼ főnév

tébolyda főnév

insanely adverb
[UK: ɪn.ˈseɪn.li]
[US: ɪn.ˈseɪn.li]

őrülten◼◼◼ határozószó

insanitary adjective
[UK: ɪn.ˈsæ.nɪ.tri]
[US: ɪn.ˈsæ.nɪ.te.ri]

egészségtelen◼◼◼ melléknév

higiénia nélküli◼◼◻ melléknév

insanity [insanities] noun
[UK: ɪn.ˈsæ.nɪ.ti]
[US: ˌɪn.ˈsæ.nə.ti]

őrület◼◼◼ főnév

őrültség◼◼◼ főnév

elmezavar◼◼◼ főnév

elmebaj◼◼◼ főnév

insatiability noun
[UK: ɪn.ˈseɪʃ.jə.ˈbɪ.lɪ.tɪ]
[US: ɪn.ˈseɪʃ.jə.ˈbɪ.lɪ.tɪ]

kielégíthetetlenség◼◼◼ főnév

telhetetlenség◼◼◼ főnév

insatiable adjective
[UK: ɪn.ˈseɪ.ʃəb.l̩]
[US: ˌɪn.ˈseɪ.ʃəb.l̩]

kielégíthetetlen◼◼◼ melléknév

telhetetlen◼◼◼ melléknév

insatiably adverb

kielégíthetetlenül◼◼◼ határozószó

insatiate adjective
[UK: ɪn.ˈseɪ.ʃɪət]
[US: ɪn.ˈseɪ.ʃɪət]

telhetetlen◼◼◼ melléknév

kielégíthetetlen melléknév

insaturable adjective
[UK: ɪnsˈatʃərəbəl]
[US: ɪnsˈætʃɚrəbəl]

kielégíthetetlen melléknév

telhetetlen melléknév

telíthetetlen melléknév

insaturated adjective
[UK: ɪnsˈatʃərˌeɪtɪd]
[US: ɪnsˈætʃɚrˌeɪɾᵻd]

nem telített melléknév

12

You can find it in:

EnglishHungarian